Rehabilitacja dla dzieci jest bardzo ważnym punktem prawidłowego rozwoju dziecka. Usługi rehabilitacyjne zapewniają terapię fizyczną, zajęciową, mowy i psychologiczną.

Rehabilitacja pomaga również dzieciom nauczyć się nowych umiejętności i nabrać pewności siebie, co może znacznie poprawić jakość ich życia.

Może być stosowana zarówno do zapobiegania lub zmniejszania niepełnosprawności, jak i do leczenia już istniejących schorzeń i problemów. Rehabilitacja dzieci może mieć ogromny wpływ na ich życie i życie osób z ich otoczenia. Poprzez zapewnienie wczesnej interwencji, oceny i leczenia, specjaliści rehabilitacji dziecięcej mogą pomóc dzieciom w osiągnięciu optymalnego funkcjonowania.

Rehabilitacja dzieci wymaga indywidualnego podejścia, które uwzględnia wszystkie aspekty rozwoju dziecka.

Jeśli szukasz fizjoterapeutów, którzy w skuteczny sposób prowadzą rehabilitację dla dzieci w Lublinie, nie szukaj dalej niż Fizjo-Access! Metody, którymi się posługujemy to integracja sensoryczna, DNS, Neurorozwojowa terapia NDT-Bobath. Kwalifikacje, które uzyskaliśmy na licznych szkoleniach, umożliwiają rehabilitację i wspomaganie rozwoju dzieci na wielu płaszczyznach.

Fizjoterapia dziecięca ma zastosowanie w: zaburzeniach koordynacji i zbiorności ruchowej, wadach postawy, wadach stóp i klatki piersiowej, asymetrii ułożeniowej, obniżonych lub wzmożonych napięciach mięśniowych, zaburzeniach kostno-stawowych, rozszczepie kręgosłupa, mózgowym porażeniu dziecięcym, autyzmie, chorobach genetycznych, zaburzeniach chodu itp. Terapię dzieci przeprowadzamy w systemie indywidualnym w towarzystwie rodzica bądź opiekuna. Każde dziecko i jego zaburzenia traktujemy indywidualnie. Na początku szczegółowo obserwujemy i badamy, a następnie dobieramy metody terapeutyczne. Zapraszamy do kontaktu po więcej informacji.